Προφίλ

Η εταιρεία Νάτσιος Παύλος είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με αντικείμενο την επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς. Ιδρύθηκε το έτος 2012 σε μια προσπάθεια καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης Πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής και Καλαμών. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην Πορταριά Χαλκιδικής( 60 χλμ από την Θεσσαλονίκη) σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 300τ.μ.