Πιστοποιήσεις

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις προδιαγραφές του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων (Haccp-Iso 22000:2005) :