Παραγωγική Διαδικασία

Η συγκομιδή της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής γίνεται το φθινόπωρο και συγκεκριμένα τον μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.Οι ελιές συλλέγονται χειρονακτικά από το δένδρο μία προς μια. Δίνεται μεγάλη προσοχή σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου ο καρπός να συλλεχθεί χωρίς χτυπήματα ,σημάδια ή άλλες εκδορές.

Οι ελιές τοποθετούνται σε πλαστικά κιβώτια,περιεκτικότητας 25 kg και μεταφέρονται άμεσα στις εγκαταστάσεις μας προκειμένου να ξεκινήσει η μεταποίηση τους ώστε ο καρπός να είναι φρέσκος έχοντας όλα τα θρεπτικά συστατικά και τους χυμούς του.Οι ελιές τοποθετούνται σε μεγαλύτερα παλετοκιβώτια τα οποία διευκολύνουν την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις μας και την άμεση επεξεργασία τους. Με ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό μεταφέρονται τα παλετοκιβώτια και πραγματοποιείτε ταξινόμηση και καθαρισμός των ελιών από ξένα σώματα όπως φύλλα,ξύλα,κλπ.

Στη συνέχεια οι ελιές τοποθετούνται, μέσω μεταφορικών ταινίων, σε δεξαμενές επεξεργασίας χωρητικότητας 7000kg.Στις δεξαμενές αυτές ξεκινάει η διαδικασία της εκπίκρανσης και τις επόμενες ημέρες ξεκινάει η διαδικασία της ζύμωσης τους.
Η διαδικασία της εκπίκρανσης πραγματοποιείται με εμβάπτιση του ελαιοκάρπου σε διάλυμα καυστικού νατρίου και πλύση αυτών με καθαρό νερό ύστερα από 8 έως 12 ώρες ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα καυστικού νατρίου. Κατόπιν οι ελιές εμβαπτίζονται σε άλμη περιεκτικότητας αλατιού Βe>8,0 και ph<3,8.

Η οξίνιση της άλμης γίνεται με κιτρικό και γαλακτικό οξύ κατάλληλο για τρόφιμα. (ισπανική μέθοδος επεξεργασίας). Κατόπιν οι ελιές εμβαπτίζονται σε άλμη περιεκτικότητας αλατιού Βe>8,0 και ph<3,8.Η οξίνιση της άλμης γίνεται με κιτρικό και γαλακτικό οξύ κατάλληλο για τρόφιμα. ( ισπανική μέθοδος επεξεργασίας). Η διαδικασία της ωρίμανσης των ελιών διαρκεί περίπου 3 μήνες έως ότου γίνει εξαγωγή των ελιών από τις δεξαμενές επεξεργασίας. Κατόπιν της εξαγωγής των ελαιοκάρπων γίνεται πάλι διαλογή και τελική ταξινόμηση. Μετά από αυτό το στάδιο οι ελιές είναι έτοιμες προς κατανάλωση ή προς επόμενη επεξεργασία η οποία αφορά την εκπυρήνωση τους και αν ο πελάτης το επιθυμεί ,οι εκπυρηνωμένες πλέον ελιές γεμίζονται με αμύγδαλο,φυσική πιπεριά,σκόρδο κ.α.

Τελικό στάδιο της επεξεργασίας είναι η συσκευασία των ελιών σε διάφορα μεγέθη και είδη όπως πλαστικό δοχείο απλό, πλαστικό δοχείο Pet, μεταλλικό δοχείο και vacuum.